Muna vai Föli?

Kuntarajoista riippumaton seudullinen Föli-liikenne alkoi heinäkuussa 2014. Kuvaus Fölistä on lainattu Fölin kotisivuilta:

”Turun seudun joukkoliikenne Föli tarjoaa helppokäyttöistä ja sujuvaa joukkoliikennettä kuuden kunnan alueella. Föliin kuuluvat Turku, Kaarina, Raisio, Lieto, Naantali ja Rusko. Föli vastaa alueen joukkoliikenteen järjestämisestä ja sen toimintaedellytysten edistämisestä, suunnittelee aikataulut, lippujen hinnat sekä vastaa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta. Föli hankkii liikennepalvelun kulloinkin kilpailutuksen kautta valitulta liikennöitsijältä. ”

Mitä on joukkoliikenne?

Wikipedian määritelmän mukaan – ja ilman Wikipediaankin, joukkoliikenne on suurten ihmismäärien liikuttamiseen tarkoitettu liikennöintiväline. Yksinkertaistettuna joukkoliikenteen järjestäminen on kannattavinta ja hyödyllisintä alueilla, joilla on riittävän korkea asutustiheys.

Yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja joukkoliikenteen reitit on suunniteltava samaan aikaan, jolloin joukkoliikennne ja muut palvelut ovat asukkaiden saavutettavissa heidän muuttaessa uudelle alueelle. Luonnollisesti, asukastiheyden noustessa potentiaalisten matkustajien joukko todennäköisesti kasvaa ja liikennöinnistä tulee kannattavampaa.

Jotta joukkoliikenne hyväksytään yleisesti kulkumuotona, niin olisi myös harvaan asutuilla alueilla tarjottava riittävä joukkoliikenteen taso, vaikka näiden reittien matkustajamäärät jäisivätkin vähäisiksi. Etäisyyksistä ja yhteyksistä riippuen osa matkasta voidaan joutua tekemään henkilöautolla, niin tehtäneen useimmiten koko matka henkilöautolla mikäli liikenteen solmukohdissa ei ole riittävää liityntäparkkitilaa ja yhteyksiä.

Ajatuksiani Fölistä

Seuraavaksi omia pohdintojani ja havaintojani keskusteluista Maskun joukkoliikenteestä reilun vuoden ajalta. Föli-selvitys on nyt tehty ja uusien mahdollisesti liittyvien kuntien päätettävänä syyskuun 2022 aikana. Näen hyvän joukkoliikenteen olevan kuin osa hermoverkostoa. Fölin reittejä ja tieverkkoa on tarkasteltava etäämmältä kuin pelkästään kunnan omasta näkövinkkelistä tai omalta pysäkiltä; on nähtävä, että Turun seutukunnan ja Varsinais-Suomen maakunnan väylät kaikenlaiseen kulkemiseen ovat tärkeitä kansalaisille ja yrityksille siinä missä nopeat tietoverkotkin. Kaupunkiseudut kasvavat lähes poikkeuksetta kuin veteen heitetty kivi. Rengasmaisesti etenevät aallot tavoittavat reuna-alueet viimeisenä. Aaltojen etäisyys keskipisteestä riippuu kiven koosta.

Fölin vetovoimaa markkinoidaan brändinä, joka houkuttelee enemmän matkustajia kulkemaan joukkoliikenteellä. Jotain Maskun joukkoliikenteen nykytilasta ja nykyajasta kertoo se, että aikatuluja, pysäkkejä ja liikenneitsijöitä kysellään somessa. No, kaikki eivät ole somessa.

Mitä se Föli oikein maksaa?

Kustannusvaikutukset vuosibudjetissa ovat alkuvaiheessa todella laajalla skaalalla johtuen ja riippuen muiden Akseli-kuntien liittymispäätöksistä. Tällä hetkellä kirjoitetaan myös, että Fölin budjetti ei ole pysynyt arvioidussa ja osakaskunnilta tarvitaan lisää pääomaa kattamaan kulut. Luvut esimerkiksi Ruskon osalta ovat tyrmäävät 180.000 euroa lisää maksettavaa vuodelta 2021. En tiedä tarkempia syitä miksi Föli-kuntien lisämaksuosuuksien suuruudet vaihtelevat niin paljon, ottaen huomioon, että Rusko on paljon pienempi kuin Raisio, jossa lisälasku oli 25.000 euroa. Johtuuko se budjetoinnista, yllättävän suuresta tai vähäisestä käyttöasteesta vai jostain muusta?

4.9.2022 Ruskon osalta vuoden 2021 joukkoliikenteen kustannuksiin vaikutti myös koulukuljetusten siirtyminen 1.8. alkaen osaksi Föli-kuljetuksia ja perustettiin Ruskon sisäiset V-linjat. Koulukuljetukset oli budjetoitu opetus-ja varhaiskasvatuslautakunnalle, mutta toteutuneet kustannukset maksettiin viiden kuukauden osalta joukkoliikenteen budjetista.


Ari Rusi, ruskolainen joukkoliikennelautakunnan jäsen

Todelliset, käytettävissä olevat verorahat Hyvinvointialueiden aloittaessa ovat vielä sumun peitossa. Nämä kaksi kohtaa ovat jo sellaisenaan sellaisia taloudellisia lähtökohtia, jotka arveluttavat Föli-päätöstä tehdessä.

Se kustannuspuoli vielä. Kaikkien Akseli-kuntien liittyessä Föliin Maskun nettokustannusten lisäys vuodessa on arvioitu olevan noin 36.000 euron luokkaa. Pelkästään Maskun liittyessä Föliin vuosikustannusten lisäys on noin 86.000 euroa. Todellisuus on siis jotain 50.000 euron ja 100.000 euron luokkaa. Kertakustannuksena tulee laitteisto- ja ohjelmistomaksuja noin 200.000 euroa. Masku siis maksaisi samasta määrästä julkista liikennettä arviolta 50.000 – 100.000 euroa enemmän kuin tällä hetkellä vain siksi, että se olisi Föli-liikennettä.

Föli Maskun vetovoimatekijänä

Olen moneen kertaan todennut, että Maskun ehdottomat vahvuudet ovat kunnan erilaiset osat. Masku on lähellä urbaania kaupunkitaajamaa luonnon välittömässä läheisyydessä, Lemussa vielä lähempänä luontoa puhumattakaan Askaisista. Siksi ensimmäinen reaktioni oli, että tuntuu jossain määrin epäreilulta, että karkeasti kolmasosa kunnan veronmaksajista ei ole Fölin piirissä, mutta maksajiksi kyllä sopii pyytää.

Tässä tuleekin se iso mutta, vaikka Ned Stark sanoikin, että kaikki ennen mutta-sanaa sanottu on turhaa. Lapsettomat maksavat verovaroista päiväkodit ja koulut, terveet maksavat sairaiden palvelut. Pelkästään suoratoistopalvelua käyttävät maksavat myös Yle-veron. Lista on loputon, jos oikein tiheällä kammalla kammataan. Lemuun ja Askaisiin ei kuitenkaan muuteta hyvien joukkoliikenneyhteyksien vuoksi.

Nyt pitää nostaa katsetta kauemmas, ylitse puiden ja kallioiden, nähdä se kokonaisuus, jonka Fölin uskotaan tuovan Maskuun. Ajan myötä ELYn kilpailuttama liikennöinti Askainen-Lemu suunnalla päättyy ja on aika ratkaista reittien kohtalo uudelleen. Fölin myötä on mahdollista tehdä sellaisiakin reittejä, joita ei ole mahdollista tai ainakaan kovin yksinkertaista tehdä ilman Föliä. Minulta on kysytty esimerkiksi miksi Föli ei ajaisi rengaslinjaa Livonsaarelta Askaisten läpi Turkuun? No mikä ettei, jos matkustajia piisaa, kuntalaiset tyytyväisiä ja reitti toimii syöttöliikenteenä hermoverkoston lailla toimivassa Fölissä.

Fölin ehdoton valtti on selkeys ja yhden vyöhykkeen hinnoittelu. Selkeys näkyy kaikkialla Fölin kotisivuilla, pysäkeillä ja applikaatiossa. Miten tämä olemassa oleva valtti saadaan kääntymään myös Maskun valtiksi?

Valtuutettuna olen sitoutunut Maskun vuoteen 2028 asti voimassaolevassa kuntastrategiassa kehittämään joukkoliikennettä yhdessä ympäristökuntien kanssa. Föliä ei ole mainittu nimeltä, koska se olisi lukinnut meidät strategiassamme yksistään Föliin.

Vaihtoehtojen vähyys

Mitä käytännön vaihtoehtoja Maskulla on oikeasti olemassa joukkoliikenteen kehittämiseksi? Oma seutukunnallinen julkisen liikenteen yritys yhdessä Uudenkaupungin, Laitilan, Taivassalon, Vehmaan, Kustavin, Mynämäen ja Nousiaisten kanssa? Joka kulkisi vain näillä paikkakunnilla? Julkisen liikenteen yritys, joka olisi nimeltään Völjy? Todellisten varteenotettavien vaihtoehtojen vähyys päätösesityksissä joukkoliikenteen kehittämiseksi loistaa kauas.

Voisimme myös ostamalla ostaa Maskuun sisäisiä ja kunnan ylitse kulkevia lisävuoroja, pienentää kustannuksia pienemmällä kalustolla ja muuten viritellä kunnan sisällä kulkemista parempaan malliin. Tai voisimme vaikka keksiä ÖverFölin. Hyppäät tuntemattoman kuljettajan kyytiin ja vilautat Föli-korttia. Puhuminen kuljettajan kanssa ei ole pakollista. Joka kyydistä kilahtaa auton haltijalle euro tai pari. Onhan näitä mahdollisuuksia.

Voisimme myös olla tekemättä mitään ja luottaa merelliseen vetovoimaan kuntana, jossa kaikki on pikkuisen paremmin? Voi kunpa olisimme vielä 80-luvulla ja Reagan olisi USAn presidentti.

Tulevaisuus

YLEn mukaan lähes miljoona suomalaista haaveilee maallemuutosta ”Lähes miljoona suomalaista haaveilee maallemuutosta – Vastaa näihin kysymyksiin ennen kuin jätät kaupunkielämän

Kaupungistumiselle ei näy loppua, mutta tulevaisuutta työkseen luotaava Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra näkee sille myös vastavoiman – maaseudun merkitys kasvaa.”

https://yle.fi/uutiset/3-12595413?fbclid=IwAR0InRmtvmeXeNuG8yFLfg5Gl00kbBD_tc5WW8HF59trQ88iZFRLEYQamEI

Nämä kaupunkilaiset ovat tervetulleita Maskuun asumaan väljemmin. Heillä on tiettyjä odotuksia ja toiveita. Heillä on myös kokemuksia asioista, joista meillä lähes maalaisilla ei ole. Kun otamme oppia toinen toisistamme, niin olemme positiivisuuden kierteessä. Lontooksi win-win eli kaikki voittavat-tilanne.

Vetovoimasta pitovoimaksi

Miksi kulkisin bussilla? Jokainen voi pohtia tätä omalta kohdaltaan. Syitä voi olla lukuisia täysin riippumatta varallisuudesta, ideologiasta tai ajankäytöstä. Itse en käytä bussia, koska se on tarpeisiini liian hidas, ei toimi työni vuoksi ja bussi kulkee harvoin. Valtuutettuna en kuitenkaan voi ajatella tai ajaa asioita vain omien tarpeideni pohjalta.

Tästä päästäänkin siihen, että onko Maskussa tarpeeksi julkisen liikenteen käyttäjiä? Muna vai Föli- kysymys on valmis. Onko mieltä, että pieni osa kuntalaisista saa Fölin tuoman hyödyn käyttöönsä ja vielä pienempi osa kuntalaisista tulee käyttämään Föliä? Niin totta kuin onkin, että jokainen maskulainen on oikeutettu hankkimaan Fölillä kulkemiseen tarkoitettuja maksuvälineitä. Jollain tavalla meidän pitää saada ihmiset reuna-alueilta kyytiin. Onhan meillä sama suunta.

Fölissä olo

Kunnan rooli julkisen liikenteen käytön lisäämiseksi on huomattava. Kunnan jokaisella toimialalla on muistettava julkisen liikenteen tuomat hyödyt ja paineet budjetissa. Tiivis yhteistyö koulujen ja aikataulujen suhteen on edelleen tärkeää, kuten myös reittien suunnittelu ja reittien uudelleenarviointi. Reitit on suunniteltava niin, että se palvelee parhaiten koululaisia ja työssäkäyviä, sekä työpäivän aikana muita käyttäjäryhmiä. Kulkemiseen tarvitaan nopeita linjoja, joilla pääsee sujuvasti töihin ja hitaampia linjoja, joilla optimoidaan hiljaisten aikojen matkustajamääriä.

Onneksi Fölillä on töissä päteviä reittisuunnittelijoita, jotka seuraavat asiakaspalautteita. Tyhjät bussit ovat kaukana tavoitteista ja vihreistä arvoista. Sujuva matkustaminen edellyttää tulevaisuudessa investointeja bussikaistoihin Naantalin pikatien risteyksestä Tukholmankadulle, jotta vältytään ruuhkilta. Joukkoliikenteen matka-aikojen tulisi olla riittävän nopeita ollakseen vaihtoehto yksityisautoilulle. Nämä eivät ole asioita, joita kunnanvaltuutetun tarvitsisi pohtia – on kuitenkin kokonaisuuden hahmottamisen kannalta hyvä, että ymmärtäisi mihin kaikkeen päätös voi vaikuttaa.

Reittejä ajatellen todellakin toivon, että Hyvinvointialueen hallituksessa ymmärretään se seikka, että Masku on selkeästi Turun talousaluetta, kuten Lietokin. Puhutaan pelkästä hallinnollisesta vaiheesta ja että se ei ole sama asia kuin tulevat hyvinvointialueen palvelualueet. Miksi kaiken tämän valtavan, vuosisadan uudistuksen edessä pitää keksimällä keksiä lisää haasteita ja luoda eripuraa? Olen edelleen sitä mieltä, että vanhat vuosien 1960-1997 aikaiset läänitykset olisivat olleet paras tapa jakaa hallintoa alaspäin. Nyt rakennetaan ties kuinka monetta hallintohimmeliä ja niillä kaikilla käytetyillä euroilla olisi ollut parempaakin käyttöä.

Lipesi hieman varsinaisesta aiheesta. Jatketaan. Ollessamme Fölissä on maankäytön suunnittelussa huomioitava julkinen liikenne huomattavasti monipuolisemmin, hyödynnettävä julkista liikennettä. On arvioitava liikkumista ylipäätään ja mietittävä Föli-päätöksen Lapsivaikutukset, Ympäristövaikutukset, Yritysvaikutukset ja Kuntalaisvaikutukset = LYYK (oma termini vaikutusten arvioinneille).

On lähes jälkiviisautta todeta, että vuosien 2023-2024 budjeteissa on huomioitava erityisen hyvin lainojen nousevat korot ja energian kallistuminen. Asioita, joita aina muutenkin pitää tarkastella kriittisesti. Nämä seikat vaikuttavat niin kuntatalouteen, valtiontalouteen kuin kotitalouksiin.

Mitä saamme Fölistä?

Alkuvaiheessa Fölissä mukana olo tarkoittaa kustannuksia laitteistosta ja ohjelmistoista. Siis eräänlainen sisäänpääsymaksu, joka on täysin oikeudenmukainen Maskun astuessa ns. valmiiseen pöytään. Alkuvaiheessa Maskussa on samat reitit ja aikataulut kuin tälläkin hetkellä. Föli itsessään ei heti tuo uusia reittejä tai vartin välein kiitäviä busseja tai helpotusta CO2 tuskaa poteville. Ei pidäkään. Muuten Masku on käyttänyt vuoden Föli-budjettinsa viikossa (en ole tätä laskenut). Fölistä ei kuitenkaan saa tulla uutta homekoulua tai loputonta remonttia, sillä Moolokin kita on pohjaton.

Hankkeen onnistumisen mahdollistaa ainoastaan se, että ajatellaan Föliä investointina. Föliin sijoitetaan alkupääomaa ja vuosittaisia kustannuksia katetaan verovaroista. Kun Föli budjetoidaan oikein ja tehdään Maskun osalta kokonaistaloudellisesti järkeviä päätöksiä, niin Föli ei ole mistään pois. Paljon suuremmistakin kuluista olisi aihetta puhua kuin pelkästä Fölistä, kuten nousevat korot, energian hinta, ns. Lemun kiinteistösolmu, strategisesti tärkeiden kiinteistöjen remonttien priorisointi ennen muita kohteita, kiinteistöjen lämmitysmuotojen modernisointi, invertteritekniikan laajamittainen käyttö, liiketunnistimet, tarpeettomiksi katsottujen kiinteistöjen realisointi, sopimushallinta, kaiken tekemisen yksinkertaistaminen.

Tulosta kyllä syntyy tyytyväisemmistä kuntalaisista, uusista kuntalaisista, parantuneista yhteyksistä, uusista yrityksistä ja lisääntynyt toimeliaisuus ruokkivat elinvoimaa. Näitä mittareita on seurattava aktiivisesti. Kehittyvä ja tulevaisuuteen katsova Masku ei voi jäädä paikoilleen sivuun Turun seutukunnan kehityksestä.

Tämän monipolvisen, suodattamattoman ja paikoitellen sekavankin pohdinnan tarkoitus on kertoa teille, hyvät kuntalaiset, että olen miettinyt Föli-päätöstäni monelta kantilta yli vuoden ajan ja kirjoittanut ylös huomioitani. Perusteelliseen pohdintaani liittymisen puolesta ja vastaan lisää se, että kyse on tulevaisuuden ennustamisesta ja asioiden statuksen ollessa ’toistaiseksi’. Uusien kulujen on oltava perusteltuja.

Muna vai Föli?

Käytettävissä olevin tiedoin olen Föliin liittymisen kannalla.

Föli 2024 taustatietoa

https://ah.turku.fi/tksjlk/2022/0303003x/4601395.htm
https://ah.turku.fi/tksjlk/2022/0303003x/Images/2084388.pdf
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Julkinen_liikenne

Pros

  • Kunnan imagolle vetovoimatekijä
  • Nuorisolle ja eläkeläisille Föli olisi iso plussa liikkumisen kannalta
  • Työvoiman liikkuminen ympäristökunnista Maskusta ja Maskuun helpottuu jonkin verran
  • Masku kiinteämmin osa Turun seutukuntaa
  • Investointi tulevaisuuteen

Cons

  • Maskun vaikuttamismahdollisudet kustannuksiin?
  • Nettomenot Fölistä per vuosi – arviot vaihtelevat riippuen Nousiainen-Mynämäki päätöksistä
  • Käyttäjämäärät ovat arvoitus

Pohdinnan kuva Fölin Facebook-sivuilta.