Maskun loistavat koulut

Kouluverkkoselvitys tukee Maskun nykyisten koulujen olemassaoloa. Askaisten koulu on tarpeen, ainakin syksyn 2020 kouluverkkoselvityksen mukaan.

Maskussa on kuusi koulua, joissa vuonna 2020 oli 1290 oppilasta. Poliittiset ryhmittymät kokoontuvat aina kuntavaalien alla kukin omien agendojensa mukaisesti. Maskussa kestosuosikkihuhu vaikuttaa olevan vaaleista toiseen Askaisten koulun alasajo kokoomuksen toimesta. Fakta: tämä ei pidä paikkaansa, tällaista ei ole suunnitteilla ja tällä hetkellä siihen ei ole mitään perusteita.

Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnassa on syksyllä 2020 viranhaltijatyönä tehty kouluverkkoselvitys, johon kannattaa tutustua. Sen tavoitteena on varautua tuleviin oppilasmäärämuutoksiin, mikäli syntyvyydessä tai muuttoliikkeessä ei tapahdu positiivista kehitystä. On sivistysjohtajan velvollisuus ennakoida muutoksia ja esittää erilaisia vaihtoehtoisia suunnitelmia varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle.

On totta, että lapsien määrä Maskussa on vähentynyt dramaattisesti, kuten koko Suomessa. Juuri siksi sivistysjohtaja on tehnyt selvityksen koulujen tulevaisuudesta ja tekninen toimi on kartoittanut koulukiinteistöjen tarpeet. Lähivuosien talousarvion on oltava edelleen oikealla tasolla ja tilastojen valossa maskulaisia koululaisia on vuonna 2028 yli sata vähemmän kuin vuonna 2021. On hyvä huomioida, että Tilastokeskuksen ennusteet on tehty keskivertokunnan mukaan ja ne saattavat toteutua, jos emme tee mitään. Vuonna 2020 Maskussa on ennakkotietojen mukaan onnistuttu osoittamaan Tilastokeskuksen negatiiviset väestöennusteet vääriksi.

Tarvitaan erilaisia toimia, jotta pysymme houkuttelevana asuinkuntana. Auttaako tilannetta, jos esitetään uhkakuvia koulujen sulkemisesta, kun ei ole mitään, mikä osoittaisi siihen suuntaan? Tuskinpa. Nostetaan mieluummin iloa ja ylpeyttä näkyväksi meidän kaikkien yhteisen Maskun hyvistä ominaisuuksista, myös Askaisten kyläkoulusta, jossa yhdysluokat ovat joka tapauksessa kyläkoulun ominaispiirre, jolla saadaan joustavuutta ryhmäkokoihin.

Edistetään positiivisella word-of-mouth -markkinoinnilla asuinalueiden kiinnostavuutta. Vapaita tontteja on tarjolla eri puolilla Maskua, uutta asuinaluetta ollaan parasta aikaa kaavoittamassa Palsalaan, joka on aivan Kurittulan ja Hemmingin koulun vieressä. Lisäksi Rapuojalle on rakenteilla kauan kaivattuja rivitaloasuntoja.

Sivistys ja koulutus ovat aineetonta ja inhimillistä pääomaa, jonka mittaaminen on mahdollista. Euroilla maksetaan opettajien ja henkilökunnan palkat. Sivistys on pääomaa, jota Maskun kokoomus puolustaa. Puhutaan, että varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen sijoitettu euro tulee moninkertaisena takaisin.

Maskun kouluissa perusopetuksen tuntijako on 228 vuosiviikkotyötuntia, joka oli kuusi vuosiviikkotuntia enemmän kuin valtakunnallinen minimi. Yksi vuosiviikkotunti tarkoittaa 38 tuntia, eli vuoden aikana maskulainen lapsi saa 228 tuntia enemmän opetusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että maskulaiset lapset saavat peruskoulunsa aikana 2052 tuntia enemmän opetusta verrattuna niihin kouluihin, joissa on valtakunnallinen minimi. Tältä pohjalta voisi sanoa, että Maskussa annetaan hyvät eväät lapsille ja nuorille tuleviin toisen asteen opintoihin.

Maskussa on kuusi koulua, joissa tarjotaan perusopetusta. Koulurakennukset ovat nyt turvalliset ja terveelliset. Tästä me maskulaiset saamme olla ylpeitä.

Sivistyksen puolustajat

Rami Koivisto (kok.)

Susanna Lehtojärvi (kok.)

Julkaistu Vakka-Suomen Sanomissa 20.05.2021
https://www.vakka.fi/mielipiteet/maskun-loistavat-koulut-6.221.116349.babd65f95b