Maskun kunta lukuina

Avoin data mahdollistaa tiedon jalostamisen lukuisista eri lähteistä. Osa saatavilla olevasta datasta on hyvinkin tuoretta, ajankuvaan sopivasti jatkuvasti päivittyvää dataa. Toisaalta liian tarkka data voi häiritä kokonaisuuden hahmottamista, jos tartutaan hetkelliseen muutokseen.

Eräs kattavimmista tietolähteistä on Kuntakortti, johon on koottuna lukuisia mielenkiintoisia lukuja suomalaisten kuntien tilanteista, potentiaalista ja kehityssuunnista.

Tavallisesti ihmisiä kiinnostaa tietää miten muiden asiat makaavat verrattuna omiin asioihin, joten on pelkästään hienoa, että Kuntakortissa on myös vertailuja vastaavan kokoisiin kuntiin.

https://storage.googleapis.com/kuntakortti/yksittäiset_kuntakortit/f3cbaf1f08e74ed9/Masku_kuntakortti_verrokeilla.pdf

Kuntakortin tiedot tuottaa Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Aineiston jalostaa Robonomist.

https://www.mdi.fi