Me kaikki olemme varmasti puoluekannasta riippumatta samaa mieltä, että kunnassa tulee olla palveluita kaiken ikäisille kohtuuhintaan. Että meistä kaikista pidetään huolta, jos jotain sattuu. Jokainen meistä haluaa ja toivoo, että oma kunta menestyy milloin missäkin trendikäyrässä tai kyselyssä ja tuntea ylpeyttä siitä, että juuri minun kotikuntani on mainittu positiivisen asian yhteydessä.

Politiikka on näiden asioiden toteuttamista. Meillä kaikilla on todennäköisesti sama tavoite tai jopa suunta – keinot perille pääsemiseen vaihtelevat joko elämänkokemuksen, koulutuksen tai puoluenäkökannan perusteella. Nämä alla olevat teemat ovat omia ajatuksiani ja kuvastavat omia tavoitteitani ja näkemyksiä miten Maskusta tulee taas pikkuisen parempi paikka maan päällä.

Taloudellisesti tasapainoinen, yrittäjämyönteinen ja elinvoimainen Masku

Talouden tasapaino antaa liikkumavaraa huonommillekin käpyvuosille. Yritysten kautta Masku saavuttaa parempaa työpaikkaomavaraisuutta ja vaurautta, jotta peruspalvelut voidaan tuottaa laadukkaasti ja tasapuolisesti. Meidän tulisi tuoda enemmän esille niitä vetovoimatekijöitä, jotka korostavat Maskun hyviä puolia ja erinomaista sijaintia. 

 • Ilman kestävää taloutta emme voi taata, että kunnassamme säilyvät toimivat palvelut tai yrityksillä kilpailukykyiset mahdollisuudet menestyä.
 • Veronkorotukset eivät ole tie menestykseen. Kuntalaisten palvelut on järjestettävä taloudellisemmin ja järkevämmin. Kaikkea ei kannata omistaa. Kun johonkin investoidaan, niin etsitään ratkaisu, joka on toimivin, taloudellisin ja energiatehokkain ratkaisu.
 • Käytettävä palveluseteliä joustavana työkaluna palvelutuotannossa.
 • Avoin ostolaskudata on hyvä alku avoimmuudelle.
 • Hankintaosaamiseen on panostettava.
 • Uudet ajatukset, uutta yrittäjyyttä ja yrityksiä. Niitä Maskussa kaivataan.
 • Kunnan tulee olla ensisijaisesti mahdollistaja. Kunnan elinvoima ei synny keskushallinnossa, vaan se syntyy meistä kuntalaisista ja Maskussa toimivista yrityksistä.
 • Teen töitä sen eteen, että Maskuun kannattaa investoida, tehdä töitä, yrittää ja investoida tulevaisuutta ajatellen
 • Emme voi käyttää rahaa enemmän kuin pystymme tienaamaan. Tehdään fiksuja, taloudellisia ratkaisuja. Ei tehdä hätäratkaisuja, jotka kostautuvat asioiden uudelleen tekemisenä.
 • Uusia yritystontteja on kaavoitettava lisää. Lupaprosessin eteneminen sujuu jo hyvin.
 • On otettava aktiivisempi ote kaikkeen kunnan markkinointiin.
 • On varauduttava riittävissä ajoin työntekijöiden eläköitymiseen.
 • Kiinteistöjen lämmitysmuotoja on tarkasteltava erityisen kriittisesti peruskorjausten yhteydessä.
 • On kurottava kiinni korjausvelkaa strategisesti tärkeissä kiinteistöissä.
 • Ilmanvaihtoa ja lämmitystä EI sammuteta viikonlopuiksi eli ei säästetä siinä kuuluisassa väärässä paikassa.

Viihtyisän ja turvallisen Maskun luominen

Viihtyisyys on tunnetila siitä, että Maskussa on mukava olla ja turvallista elää. Minne tahansa Maskussa meneekin, niin kaikkialla asiat on hoidettu hienosti. On siistiä, on yhtenäiset opastekyltit, on puistoja, on lähiliikuntapaikkoja, idyllisiä asuinalueita, tyytyväisiä kuntalaisia ja kaikkialle kuntaan on hyvät kulkuyhteydet. Utopiaa? Varmasti, jos tähän ei edes pyritä.

 • Pidetään kiinni laadukkaasta varhais- ja perusopetuksesta. On turvattava riittävät resurssit opetuksessa ja maltilliset ryhmäkoot.
 • Kuunnellaan enemmän kuntalaisia. Kaikista asioista ei tarvitse järjestää kyselyä. On kuitenkin tärkeää, että kunnassa tiedetään yleisesti missä mennään. Kuntalaiskyselejyn tuloksien julkistamiseen on panostettava, kuten myös muuhun kuntalaisiin päin suuntautuvaan viestintään.
 • Pidettävä huolta kaikista kuntalaisista tuli sote -ratkaisu tai ei. On ymmärrettävä, että kun joudutaan turvautumaan Akselin palveluihin, niin tauti ja oireet ovat jo pidemmällä. Kaikki mitä voidaan yrittää ennaltaehkäistä on myös säästöä. Kaikille sairauksille emme yksinkertaisesti vielä voi mitään. Vaikuttakaamme siis niihin asioihin, joihin voimme.
 • Huomioidaan eri ikäryhmien tarpeet kehdosta hautaan. Jokainen elämänvaihe on tärkeä ja jokaisessa elämänvaiheessa on erilaisia tilanteita, joissa tarvitaan yhteiskunnallisia palveluita. Kunta on kuntalaisia varten.
 • Helposti saavutettavat vapaa-ajan palvelut luovat viihtyisyyttä ja tyytyväisyyttä.
 • Lasten ja nuorten liikkuminen, sekä harrastaminen osaksi koulupäivää.
 • Kevyenliikenteenväylien tulisi sijaita ensisijaisesti 5 kilometrin säteellä kouluista, pääteiden suuntaisesti.
 • Lähiliikuntapaikat, uimarannat ja vapaa-ajan kohteet ovat tärkeitä kaikenikäisille ja nämä pitäisi ottaa selkeämmin osaksi puistomaista kokonaisuutta. Multiareenat, kuntoportaat ja mitä nyt tulevaisuudessa onkaan, ovat verrattain yksinkertaisia asioita toteuttaa. Kannustetaan ja tuetaan kuntalaisia liikkumaan enemmän.
 • Hyvinvoiva luonto ja ympäristö tuottavat hyvinvointia kuntalaisille. Metsäalueet tulisi jakaa suojeltaviin metsiin, virkistyskäyttöön ja talousmetsiin.
 • Turvallisuutta on erilaisiin ongelmiin ja lieveilmiöihin puuttuminen varhaisessa vaiheessa. Emme voi säästää taas väärässä paikassa tänään, kun lasku lankeaa huomenna. Oli kyse lapsista tai nuorista, sosiaalisista tai terveydellisistä ongelmista.
 • Tapoja hyvään lopputulokseen on siis todellakin monta ja yhteistyöllä tästä tulee hyvä!

On ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin Maskun väkiluvun kasvattamiseksi

Maskun voimassaolevan strategian mukaan tavoittelemme hillittyä kasvua. Strategian mukaisesti Maskun väkilukua haetaan kasvavaksi 10.600 asukkaaseen 2028 mennessä. Maskun keskustan alueen väestötiheys on oltava suurempi. Väestön määrää ei voida tai kannata yrittää lisätä sillä, että puolen kilometrin päässä kunnantalosta syntyy uusia omakotitontteja. Asumisen tiivistäminen tulisi tapahtua sen saman 5 kilometrin säteellä kouluista. Näkisin enemmän kuin mielelläni Maskun keskustan alueella New Yorkin West Villagesta tutun pienkerrostaloalueen tai Turun linja-autoasemaa vastapäätä rakennetut uudet kerrostalot

 • Asuinrakennusten tuotantoa saatava reilusti lisää keskustan läheisyyteen.
 • Uudisrakentamista on tiivistettävä ensisijaisesti 5 km säteellä kouluista.
 • Raakamaan hankintaa jatkettava pitkällä tähtäimellä.
 • Huolehdittava kaavoituksen vastaamisesta kysyntään kun vain mahdollista
 • Huolehdittava, että peruspalvelut ovat kunnossa.
 • Huolehdittava, että kuntalaiset ovat tyytyväisiä.
 • On pohdittava erityisellä vakavuudella Föliin liittyminen. Jääkö se vain harvojen hyödyksi?

Kaiken edellä mainitun on oltava jatkuvassa tasapainossa.