Haluan olla mukana vaikuttamassa omaan asuinympäristööni ja sen tulevaisuuteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tulen kaikkien ihmisten kanssa toimeen, olen luotettava ja vastuuntuntoinen kuntapäättäjä. Kunnan järjestämien peruspalvelujen tulevaisuus on entistä haastavampi johtuen yleisestä taloustilanteesta, meneillään olevasta kulkutaudista ja väestömäärän kehityksestä Maskussa. Maskussa on kaikkien puolueiden hyväksymä strategia, joka ohjaa päätöksentekoamme. Olen osaltani ollut rakentamassa tätä strategiaa ja haluan olla jatkossakin vaikuttamassa strategian toteutumiseen.

Poliittisesti valituilla päättäjillä on oma roolinsa kunnan elinvoimaisuuden luomisessa ja palvelujen järjestämisessä. Näen, että kunta luo puitteet yritystoiminnalle ja edistää yritysten asemaa Maskussa. Edistäisin toiminnallani kunnan yrittäjämyönteisyyttä. Yritysten kautta Masku saavuttaa parempaa työpaikkaomavaraisuutta ja vaurautta, jotta peruspalvelut voidaan tuottaa laadukkaasti ja tasapuolisesti. Meidän tulisi tuoda enemmän esille niitä vetovoimatekijöitä, jotka korostavat Maskun hyviä puolia ja erinomaista sijaintia. Työssäkäyvien uusien asukkaiden houkutteleminen Maskuun on ainoa tapa, jolla kuntamme talous ja itsenäisyys turvataan.

Rohkeita visioita

Strategian mukaisesti Maskun väkilukua haetaan kasvavaksi 10.600 asukkaaseen 2028 mennessä (asukasmäärän tavoite on tippunut pois strategiasta..). Maskun keskustan alueen väestötiheys on oltava suurempi. Väestön määrää ei voida tai kannata yrittää lisätä sillä, että puolen kilometrin päässä kunnantalosta syntyy uusia omakotitontteja. Asumisen tiivistäminen tulisi tapahtua sen saman 5 kilometrin säteellä kouluista. Näkisin enemmän kuin mielelläni Maskun keskustan alueella New Yorkin West Villagesta tutun pienkerrostaloalueen tai Turun linja-autoasemaa vastapäätä rakennetut uudet kerrostalot.

Maskussa on nyt tuhannen taalan paikka saada lisää asukkaita kaavoittamalla Palsalan alue täyteen nykyaikaisia, viihtyisiä, rivitalo, pienkerrostalo- ja kerrostaloasuntoja. Viihtyisä alue tarkoittaa minulle lähiliikuntapaikkoja ja puistoja kaiken ikäisille ja turvallisia liikenneväyliä. Palsalan alue voisi mahdollistaa esimerkiksi senioriasumisen ja eri ikäryhmien asumisen Maskussa jatkossakin. Palsalan alueella on erinomaiset liikenneyhteydet ja välittömässä läheisyydessä hyvät liikuntamahdollisuudet. Turun talousalueella on paljon monipuolisia työpaikkoja ja siksi uskon sekä Palsalan että Maskun vetovoimaan. Tällä hetkellä uusien kerrostalojen rakentaminen näyttääkin jo paljon paremmalta todennäköisyydeltä kuin vaikkapa pari vuotta sitten.

Carrie Bradshawn asunto New Yorkissa. Kuva GoogleMaps
Turun linja-autoasemaa vastapäätä rakennetut uudet kerrostalot. Kuva Rami Koivisto

Kaiken kaikkiaan visioiminen on erittäin mielenkiintoista ja porukassa vielä mielenkiintoisempaa. Visioissa on tärkeintä miettiä asioita useamman vuosikymmenen päähän. Kaikkia ajatuksia ei ole välttämätöntä tai mahdollista saavuttaa. Kuitenkin, jos mitään ei ole suunniteltu tai visioitu, niin tyhjästä on paha nyhjäistä. Visioiminen tuottaa luomisprosessin aikana ajatuksia, jotka eivät muuten välttämättä kokisi päivänvaloa. Erilaisten hankkeiden rahoituksen järjestäminen on viimeistään se vaihe, jolloin jalat alkavat laskeutua takaisin maan pinnalle, joten viime kädessä on kuitenkin oltava realistinen.

Näen, että elinvoimainen ympäristö osittain ruokkii itseään. Kun näin tapahtuu, niin on jo tehty asioita oikein. Laatiessaan kaavaa kunta vaikuttaa millainen ympäristö tulee olemaan. Siksi pitää ajatella isosti. Kunnan tehtävänä ei ole rakentaa kiinteistöjä, vaan luoda puitteet elinvoimaisuudelle ja mahdollisuuksille. Haluan olla mukana kehittämässä Maskua strategian mukaisesti Turun alueen houkuttelevimmaksi kunnaksi. Elinpaikka, jossa viihdytään.

Kurittulan alueesta koulukampus

Palsalan positiivisesta kehityksestä johtuen rauhoittaisin koko Kurittulan ja Hemmingin välisen alueen perusopetuksen kampukseksi, jossa ei ole läpikulkuliikennettä. Kulku Taponkedolle pitäisi siis järjestää keskustan liikenneympyrästä Kurittulan ja 8-tien reunaa pitkin. Tällöin kampusalueelle olisi kulkua vain tavaraliikenteelle ja tarpeelliselle henkilöliikenteelle. Taponketo on tällä hetkellä ensisijaisesti jalkapalloilijoiden käytössä. Tulevaisuudessa alue voisikin olla liikuntakeskus, jossa voi harrastaa monipuolisesti eri lajeja. Laajenemiseen on varattava riittävästi tilaa. Lisäksi on huomioitava kulku Pakaisiin ja Kurittulan kylän tieyhteydet. Kaiken kaikkiaan kevyenliikenteenväylien suunnittelu on otettava huomioon jo kaavaa laadittaessa. Kevyenliikenteenväylien tulisi sijaita ensisijaisesti 5 kilometrin säteellä kouluista, pääteiden suuntaisesti.

Föliin hinnalla millä hyvänsä?

Maskua ei tähän mennessä ole tunnistettu sujuvasta joukkoliikenteestä. Palstoilla ja foorumeilla ihmetellään miksei Masku takavuosina liittynyt Föliin. Se ei yksinkertaisesti aiemmin ollut mahdollista. Pidän erittäin hyvänä asiana, että Fölistä on nyt työn alla kunnollinen selvitys, jonka pohjalta tuleva valtuusto voi päättää liittymisestä. Föli on Maskulle mahdollisuus tuottaa parempaa palvelujen saavutettavuutta. Juuri tässä vaiheessa on syytä puntaroida paljonko Föliin liittyminen voisi tuoda lisää muuttoliikettä ja toteuttaa tasa-arvoa koko kunnassa parantuneita kulkuyhteyksinä. Föliin ei mielestäni kuitenkaan voida liittyä hinnalla millä hyvänsä. Rinnalle on saatava vaihtoehto.

Sivistyksen merkitys

  • Varhaiskasvatus
    • 3 -portainen tuki
  • Perusopetus
  • 2. asteen jatko-opinnot

Opetusryhmien koko on pidettävä maltillisena, on turvattava pienryhmien toiminta ja varmistettava erityisopetuksen määrä ja laatu. Muistetaan, että 3-portainen tuki on nimenomaan lapsen etu. En ole ollenkaan vakuuttunut inkluusion toimivuudesta nykyisessä muodossaan. Saavatko kaikki tarvitsemaansa apua ja tukea? Maksuttoman 2. asteen koulutuksen sijaan panostaisin enemmän varhaiskasvatus- ja perusopetuksen rahoitukseen. Siellä tehdään elämän mittainen pohjatyö lasten ja nuorten sivistyksen eteen. Maskussa luodaan hyvinvointia varmistamalla laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus.

Sivistynyt keskustelu perustuu tosiasioihin ja on rakentavaa eikä hajottavaa. Tosiasiat eivät ole arvovaltakysymyksiä. Päätöksenteon on perustuttava tietoon ja tieteeseen. Nämä ovat ihmisen keinot tavoitella aina vain tarkempaa käsitystä siitä, mikä on totta ja mikä ei. Koulutus, tiede ja tutkimus sekä taide ja kulttuuri ovat Suomen kaltaiselle pienelle maalle elintärkeitä keinoja menestyä ja kasvattaa kansalaistensa hyvinvointia. 

Sivistykseen kuuluu myös ympäristöstä huolehtiminen ja eläinten hyvä kohtelu. Eläimillä ja luonnolla on ihmisen tarpeista riippumaton arvo itsessään. Luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi on suojeltava riittävän laajoja erilaisten luontotyyppien kokonaisuuksia. Vastuu ympäristöstä kuuluu meille kaikille.

Sote -palvelujen uudistus on tulossa ja sillä on valtava merkitys kunnallisessa taloudessa ennen ja jälkeen. Kuntien peruspalvelut keskittyvät entistä enemmän sivistyksen tuottamiseen. Kauas olemme tulleet ajoista kun esikoulusta puhuttiin leikkikouluna. Strategiassamme toteamme, että kaikki yläkoululaiset saavat päättötodistuksen. Ennen päättötodistuksen saamista toteutetaan käytännössä yli 10 vuoden perussivistysjakso eväinä koko loppuelämän ajaksi. Ne tiedot ja taidot, jotka eskarissa ja koulussa opitaan tuottavat Suomeen tulevaisuuden.

Ongelmien välttäminen

Sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia tulisi pyrkiä rajaamaan ja lieventämään ennalta. Sijoitetaan nyt lapsiin ja nuoriin, sillä heissä on tulevaisuus. Sijoitetaan nyt perheisiin ja vanhuksiin, sillä he maksavat verot. Sijoitetaan nyt yritysten mahdollisuuksiin menestyä Maskussa. Maan valmistus loppui reilu 10.000 vuotta sitten ja sen jälkeen hyvistä tonttimaista on käyty kilpajuoksua. Raakamaan hankinta tulee tehdä pitkällä tähtäimellä ja huomioida tulevaisuuden asuin- ja palvelualueet kuin myös elinkeinoelämän tarvitsemat alueet. Sijoitus on jotain positiivista, joka maksaa itsensä takaisin ja tuottaa lisäarvoa.

Ennaltaehkäisy on ennakoivaa taloudenpitoa ja kuntalaisten huolehtimista. Oli kyse koululaisista, kunnan hallinnoimista rakennuksista tai vanhuksista. Kaikista tulee pitää huolta – ajoissa.

Kuntatalous

Tulevalla valtuustokaudella Maskun kunnan taloutta ohjataan ajantasaisella tiedolla, ketterällä hallinnolla, nykyaikaisilla ICT -ratkaisuilla, keskitetyllä hankinnalla ja sopimushallinnalla. Investointien suunnitelmallisuus tuottaa säästöjä ja päällekkäisiä investointeja ei pääse syntymään. Kaikessa tekemisessä on selkeä suunnitelma ja sitä noudatetaan kunkin kohteen koko elinkaaren ajan. Investointeja tehdään tulevaisuuteen katsoen ja pitkällä aikavälillä. Investoinnit säästävät kustannuksia ja ympäristöä tulevaisuudessa, edistävät Maskun elinvoimaisuutta ja perustuvat tarpeeseen.

Rami Koivisto

Kysytte ”Kuinka näin voisi tapahtua?”. Yksinkertaista. Vanhat, toimimattomat rakenteet ja toimintatavat pitää purkaa. Säästöjä ei voida luoda pelkästään varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Sivistyksen toimialan budjettikuri on ollut varsin paikkaansa pitävä ja isoja ylityksiä ei ole ollut. Itse koen, että vaikka olisikin oikeutettu budjettiylitys, niin palvelu on tuotettu ihmisille – kuntalaisille. Sen sijaan rakentamisessa tapahtuvat ylitykset ovat vaikeampi hyväksyä. Luonnollisesti saneerauksissa voi tulla vastaan mitä vain ja monesti on järkevämpää laajentaa saneeraamisen teknistä tasoa. Kuinka se on silti helpompi hyväksyä budjetin ylitys saneerauskohteissa vedoten ”Kun se on nyt aloitettu, niin pitää rakentaa loppuun saakka”? Tuntuu kuin olisi piikki auki.

Harmaat pilvet talouden yllä

Valtionosuuksien heilahtelu, heikentynyt maan myynti ja talouden epävarma kasvu luovat edelleen haasteita Maskun kunnan taloudelle. Maskun taloudellinen tilanne on haastava, vaikka matalat korot pitävätkin lainakulut vielä alhaalla. Rakennusten ja tiestön korjausvelka kasvaa koko ajan. Olemme investoineet uusiin seiniin tulevaisuutta ajatellen. Kunnan rakennusten sisäilmaongelmiin on paneuduttu asian vaatimalla vakavuudella rakentamalla uusia tiloja ja saneeraamalla. Realisoitavan rakennuskannan suhteen pitää vielä tehdä päätöksiä, jotta saadaan kirittyä ja kurottua kokonaisuutta kasaan.

Kokonaan oma lukunsa on koronan aiheuttamat välilliset ja välittömät kustannukset, joista osan kattaa valtio. Koronan hoitoon tarkoitettua rahaa tulee käyttää siihen tarkoitetulla tavalla. Silti on edelleen pidettävä kiinni budjetista ja suunnitelmista. Strategian mukaiset ja vaatimat, tarpeelliset uudistukset on tehtävä joka tapauksessa oli kulkutautia tai ei. Korona ei saa olla syy tai seuraus palvelujen huonontumiselle, millekään hätiköidyille ratkaisuille tai puolivallattomille investoinneille.

SUUNNITELMALLISUUS JA BUDJETIN TARKKA SEURANTA, KESKITETYT PALVELU- JA TARVIKEOSTOT OLTAVA TAVOITTEENA TARKKAAN TALOUTEEN

Perinteitä vaalien, tulevaisuutta rakentaen

Kaikkeen minulla ei ole valmista vastausta ja teen parhaani löytääkseni kuntalaisille parhaan ratkaisun.