Fölipäätös 19.9.2022

Maskun kunnanvaltuuston eilinen päätös äänin 20-15 olla hakematta Föliin oli pettymys. Emme äänestäneet eilen vain Fölistä, vaan strategian mukaisen sitoumuksemme mukaisesti julkisen liikenteen kehittämisestä seutukunnallisesti yhdessä naapurikuntien kanssa. Äänestystulos oli pettymys myös siksi, että Maskun kunnan kehitys viivästyy niin monella vuodella kuin jäädään pois seutukunnallisesta kehityksestä. Sanottiin, että Föliin liittyminen maksaa. Ei kuitenkaan ole sanottua, että liittymättömyys ei maksaisi mitään. Valitettavasti kanssavaltuutetut eivät nähneet omaa pysäkkiään kauemmas. Some-keskusteluissa on todettu, että Maskun kunnan kehitys ei ole pelkästään Fölin varassa. Myönnetään siis, että Föli olisi vetovoimatekijä.

Seutu+ ei ole kokonaisratkaisu, vaan se on enemmän runkolinjana toimiva osakokonaisuus. Lemu-Askainen suuntaa Seutu+ hyödyttää yhtä vähän kuin ennenkin, jossa linja-autoyhteydet ovat tätä nykyä harvemmassa kuin kanan hampaat.

Kuitenkin, pari pykälää myöhemmin vahvistettiin vuoteen 2028 asti ulottuva kuntastrategia – yksimielisesti. 31.5. mennessä valtuustolle tulee tehdä selvitys strategian mittareiden toteutumisesta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä. Tämä siis toimenpidealoitteena ryhmien yksimielisellä päätöksellä.* Jään mielenkiinnolla odottamaan Föliä vastustaneiden ehdotuksia seutukunnallisen julkisen liikenteen kehittämisestä. Föli on valmis ja toimiva kokonaisuus ja Föliä vastaan äänestäneillä on siis oltava olemassa Maskun kunnalle kokonaistaloudellisesti ja strategisesti parempi ratkaisu. Herää kysymys mitä muita strategiassa päätettyjä asioita tullaan päättämään strategian vastaisesti.

On totta, että nousevien korkojen ja alati muuttuvan maailman tilanteen vuoksi elämme erittäin vaikeasti ennustettavia aikoja. Juuri siksi olisi tärkeää hankkia leveämpiä hartioita tueksi. Näin tehdään jo monessa muussakin asiassa. Ajatus siitä, että Maskun kuntaan muuttaisi vain yhä harveneva joukko kivitaloja rakentavia hyvätuloisia kuntalaisia, on elitistinen ajatus. Kunta on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki. On harmillista, että aikataulujen vuoksi asiaa ei voitu palauttaa lisävalmisteluun tai jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Sidosryhmien kuuleminen ja vaikutusten arviointi

Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston, sekä lautakuntien esityslistat ovat julkisia asiakirjoja, joita kuka tahansa kuntalainen tai mikä tahansa yhdistys, yritys tai muu 3.osapuoli voivat käydä lukemassa ja tutustumassa päätösehdotuksiin.Kunnan asioista kiinnostuneet tahot voivat siis aivan vapaasti tutustua kokousmateriaaliin. Kuntavaaleissa on valittu luottamushenkilöt hoitamaan asioita ja myös muilla on vastuunsa ja velvollisuutensa seurata asioita. Mielestäni aina ei voida aina vedota siihen, että onko kysytty kaikilta mahdollisilta tahoilta.

Hyvä hallintotapaa ja asioiden valmistelua ajatellen olisi tietysti syytä kysyä lausuntoja. Tämä pitäisi kuitenkin tehdä jo eriasteisten vaikutusten arviointien vuoksikin, sekä strategiassa päätettyä kohtaa kuntalaisten osallistamisesta ja kuulemisesta. Pykälä oli siis valmisteltu puutteellisesti. Emme kuitenkaan voi siirtää poliittista vastuuta kokonaan muiden mielipiteiden ja arvoiden varaan tai niiden puuttumiseen. Soisin kuntalaisten lukevan enemmän esityslistoja kuin puskaradiota.

Lopputulos

Föli-asia on nyt äänestetty ja käsitelty demokraattisesti, vapaassa ja itsenäisessä Suomessa. Vaikka lopputulos ei olekaan omien näkemysteni mukainen, niin olen tyytyväinen, että saimme käsiteltyä asian kunnanvaltuustossa toisin kuin Mynämäellä, jossa asiaa ei viety ollenkaan kunnanvaltuustoon. 20-15 päätös ei aja Maskua taantumaan, vaan tervan lailla pitää meidät nykytilanteen hitaan kehityksen tiellä.

Eilisen päätöksen vuoksi Masku pysyy edelleen Varsinais-Suomen suurimpana maalaiskuntana. Seuraava pykälä.

Artikkelin kuvalähde: Adobe Stock https://stock.adobe.com/fi/images/bus/223769839?prev_url=detail

*Korjattu kohta ”Pari pykälää myöhemmin vahvistettiin vuoteen 2028 asti ulottuva kuntastrategia – yksimielisesti Hyte-mittarilisäyksin.” Muotoon:

”Kuitenkin, pari pykälää myöhemmin vahvistettiin vuoteen 2028 asti ulottuva kuntastrategia – yksimielisesti. 31.5. mennessä valtuustolle tulee tehdä selvitys strategian mittareiden toteutumisesta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä. Tämä siis toimenpidealoitteena ryhmien yksimielisellä päätöksellä.”